Langs het Gein
Langs het Gein

 

portfolio
Langs het Gein

Het Gein is een riviertje van ongeveer 6 km lengte tussen Driemond en Abcoude. Het verbindt de Gaasp en Smal Weesp met de Angstel, en loopt ten westen van het Amsterdam-Rijnkanaal geheel binnen de grenzen van Abcoude, sinds 1 januari 2011 gemeente de Ronde Venen.

Het Gein loopt door de Stelling van Amsterdam en vormt daar een onderdeel van. Ook staan er de molens Oostzijdse Molen en Broekzijder Molen en verschillende monumentale boerderijen waaronder ook een kaasboerderij. Een aantal daarvan hebben toebehoord aan de Amsterdamse Adel.


The Gein is a river of about 6 km in length between Driemond and Abcoude. It connects the Gaasp and Smal Weesp to the Angstel, and runs west of the Amsterdam-Rhine Canal entirely within the boundaries of Abcoude, since 1 January 2011 the municipality of Ronde Venen.

The Gein runs through the Defense Line of Amsterdam and forms part of it. There are also the windmills Oostzijdese Molen and Broekzijder Molen and several monumental farms, including a cheese farm. A number of these belonged to the Amsterdam nobility.

portfolio

Duinlandschap
Langs het Gein

 

portfolio
Duinlandschap

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland strekt zich uit van Zandvoort tot IJmuiden. De foto’s op de website zijn in de winter gemaakt. Het was een zonnige dag maar tegen de avond veranderden de kale bomen in en rond de duinmeertjes in een soms angstaanjagend decor. Surreal…


The Zuid-Kennemerland National Park stretches from Zandvoort to IJmuiden. The photos on the website were taken in winter. It was a sunny day, but in the evening the bare trees in and around the dune lakes turned into a sometimes terrifying decor. Surreal…

portfolio